ΠΕΡΙΦΟΡΑ

Στη δράση με τον τίτλο «Περιφορά» η εμψυχωμένη αχυρόμπαλα επιστρέφει αναλυμένη στη διττή της υπόσταση, τον μοναδικό και το σπίτι. Το σπίτι είναι η συσκευασμένη φύση: είναι ταυτόχρονα υλικό δομής, περίσσευμα τροφής και είναι τροφή αυτή ή ίδια. Ο μοναδικός κουβαλώντας τη δομή του μεταβολισμού του αποκτά μια φαινομενική αυτάρκεια. Όλα είναι εδώ: εγώ κι αυτό. Όμως αυτό το «εδώ» διαρκώς είναι άλλο εδώ. αν μπορούσε να φανταστεί κανείς το ψωμί, το laptop και τη στέγη να είναι μαζί, φορητά, θα έστρεφε μετά, αναγκαστικά, την προσοχή του σε αυτό το μεταλλασσόμενο «εδώ». Το χωράφι, το λιμάνι, η γέφυρα, ο δρόμος κι η στοά είναι τα ίχνη τού αποσυρόμενου πλήθους, καθώς ο μοναδικός, παραπλανημένος, περνά.
Συνεργάτες: Βάσια Λύρη, Γιώργος Ρυμενίδης