ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΠΙΠΤΩΝ»
Πίνακες Εικαστκής Εγκατάστασης: Ζήσης Κοτιώνης  

Χορογραφία:  Μ. Τσούτη  

Γκαράζ Σόλωνος και Ασκληπιού, 1999