ΒΙΡΤΖΙΝΙΑΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Ή
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ