ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΕ ΠΑΡΚΟ «Σκεπτικό»Συνεργάτης: Χ. Καμαριάρη

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Επίπλου ΕΟΜΜΕΧ, Θεσσαλονίκη, Α'  Έπαινος, 1992