ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Η «Οικοδόμηση του Υμηττού» είναι ένα πολυμεσικό πρότζεκτ αφηγηματικής ποίησης, βίντεο, αρχιτεκτονικής τοπίου και γλυπτικής εγκατάστασης. Εφόσον ο Υμηττός στη νέα γεωγραφία της Αττικής-Αθήνας τοποθετείται στο μέσον της πόλεως, αναζητείται η επανακατοίκησή του από το μητροπολιτικό πλήθος ως εκτεταμένο ορεινό πεδίο αστικών καλλιεργειών. Η συλλογική μνήμη της υπαίθριας οικοδόμησης των εδαφών προς καλλιέργεια, έτσι όπως παρατηρείται στη Μεσόγειο από την προϊστορική εποχή ενδυναμώνεται ξανά: Ένα εκτεταμένο έργο οικοδόμησης πεζουλιών στη νότια ράχη του όρους θα συγκρατούσε χώμα επαρκώς, προκειμένου να συμβεί εκεί εκτεταμένη αστική καλλιέργεια και να δημιουργηθεί μια νέα βιοκλιματική συνθήκη με επιρροή στις κοντινές αστικές περιοχές.

Συνεργάτες: Σπύρος Παπαδόπουλος, Νίκος Κοτροζίνης, Μάνος Εγγλέζος, Ειρήνη Κουκά
2004-2009