ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Έπαινος στο Διαγωνισμό Επίπλου του Δήμου Αθηναίων 1998.