ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥΣυνεργάτης: Χ. Καμαριάρη

(Σφαιρίδιο και Κύλινδρος) Διαγωνισμός Ιδεών Philkeram Johnson, 1992.