ΑΘΗΝΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ