ΑΝ-ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΜΟΝΩΝ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

4Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Περίληψη

Τα εκτεταμένα ημιαστικά και αγροτικά εδάφη και οι κοινωνικές πρακτικές κατοίκησής τους εννοούνται ως εδώ ως  δημόσια  αρχεία προς διαπραγμάτευση.

Οι περιφερειακές εδαφικές επικράτειες κάτω από την επίδραση της τουριστικής ανάπτυξης και της προαστειοποίησης σταδιακά έγιναν αντικείμενα μιας πολιτισμικής και οικονομικής αποικιοποίησης. Η διαδικασία αυτή προωθείται μέσω κοινωνικών πρακτικών και μηχανισμών. Η πρακτική της επιλογής  τόπων και προορισμών, η οπτική αξιολόγηση, η χρήση βαρέων υποδομών, ο εξευγενισμός περιοχών είναι ανάμεσά τους. Από την άλλη μεριά, η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» προκαλεί μια θυελλώδη ανακατανομή της ιδιοκτησιακής κατάστασης σε γεωγραφική κλίμακα και ένα είδος νέας αποικιοποίησης των εδαφών, μετά την οικοδομική έκρηξη του μοντερνισμού.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις δυνατότητες παρέμβασης σε ένα πρόγραμμα από –αποικιοποίησης των εδαφών. Αναζητείται ένα είδος αποδόμησης του μηχανισμού (dispositive) της τουριστικής διαμονής- κατοίκησης της εδαφικής επικράτειας, και η αξιοποίηση της παράδοσης των «κοινών εδαφών», με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σήμερα. Επιχειρείται μια συνθετική έρευνα με τις σωματικές πρακτικές του εντοπισμού, της περιπλάνησης, της τυχαίας πλοήγησης, της δικτύωσης στον  υλικό χώρο. Η Προσωρινή -Διαμονή- Οπουδήποτε  θέλει να μετατρέπει τις κάθετες ιεραρχήσεις του εδαφικού αρχείου σε οριζόντιες κοινές πρακτικές.

Η αρχιτεκτονική έρευνα για εδαφικές επιτελέσεις κατακλίσεως και την οικοσκευή τους, περιλαμβάνεται στην συγκρότηση του επιχειρήματος.