ΚΙΒΩΤΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (κατάλογος έκθεσης)