ΑΠΟΔΡΑΣΗΣτη δράση με τον τίτλο «Απόδραση» στήνεται μια γραμμή παραγωγής, όπου χέρι με χέρι και τούβλο με τούβλο στήνεται, από το πλήθος για τον κάτοικο, μια «πληθοδομή». Καθώς οικοδομείται, τον περιτυλίγει και αυτός, καθώς βυθίζεται στο εσωτερικό της, με μια νέα επέμβαση από τους συγκεντρωμένους ανακτά την ελευθερία του δραπετεύοντας. Αυτή η διαδικασία περιγράφει τη συγκρότηση της μοναδικότητας διαμέσου του πλήθους. Περιγράφει και το γεγονός της ελευθερίας ως απεγκλωβισμό από το ίδιο ως σταθερή ταυτότητα.

Συνεργάτες: φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νίκος Πλατσάς