ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ


Σε οικόπεδο 1000 τ.μ. στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής, δημιουργούνται εν σειρά τέσσερεις κατοικίες  των 250 τ.μ. έκαστη, σε κατακόρυφη ανάπτυξη τριών επιπέδων η κάθε μια. Στο νότο διατάσσεται η κοινή υπαίθρια πισίνα και οι όψεις των κτηρίων αντιμετωπίζονται ενιαία με κατασκευή βιοκλιματική. Αντιθέτως, η βόρια πλευρά των κτηρίων αντιμετωπίζεται με την ογκοπλαστική λογική της άρθρωσης σχέσεων με κενά και πλήρη.

 

Συνεργάτης: Ν. Κοτροζίνης