Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ